Qapıda məhsulu əldə etdikdən sonra Ballı nümayəndəsinə ödəniş olunur.