Ballı 45-ci Apimondia Beynəlxalq Arıçılıq Konqresində.

Dünya Arıçılar Birliyi Federasiyası tərəfindən iki ildən bir təşkil edilən, arıçılıq və turizm sektoru baxımından əhəmiyyət daşıyan, sayca 45-ci olan Apimondia Konqresi bu il Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilib. Konqresə 170 ölkədən 13000 insan qatılıb və 146 arıçılıq şirkəti öz məsullarını nümayiş etdirib. Bu ilki konqresdə Ballı da iştirak etmişdir.

İstifadə olunmuş açar sözlər: